Rozpalanie sprzedaży. Stymulowanie wzrostu przychodów.

Aktywizacja sprzedaży może być definiowana po prostu jako dostarczenie Twojemu zespołowi sprzedaży narzędzi, spostrzeżeń i informacji, których potrzebuje, aby skuteczniej zamykać sprzedaż. Jest to również kluczowa i często nietrafiona lub błędnie skonfigurowana integracja między marketingiem, sprzedażą i technologią. Jakie są więc formy aktywizacji sprzedaży? Pokonywanie oporu kupujących. Aktywizacja sprzedaży odbywa się na dole lejka, na […]