Będą nowe regulacje dotyczące urządzeń transportu osobistego

Będą nowe regulacje dotyczące urządzeń transportu osobistego - OSHARE News

Z każdym miesiącem zwiększa się ilość urządzeń transportu osobistego, które można spotkać w miastach. Kwalifikują się do nich chociażby hulajnogi elektryczne, które oferowane są na wynajem przez takich operatorów jak Lime, Hive, Bird, Blinkee City, CityBee. Rosnąca popularność pojazdów tego typu spowodowała, że Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało konkretne propozycje zmian w prawie, które uregulują ich status.

Ministerstwo Infrastruktury proponuje wprowadzenie definicji urządzenia transportu osobistego, mówiącego, że jest nim „urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie własnej nieprzekraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h”.

Zależy nam na tym, aby poziom bezpieczeństwa na polskich drogach i chodnikach był jak najwyższy. Dzisiaj stan prawny hulajnóg elektrycznych jest nieuregulowany. To stwarza zagrożenie dla pieszych. Musimy podjąć to wyzwanie. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, prezentujemy nasze propozycjepowiedział minister Andrzej Adamczyk.

W myśl zmian przepisów, hulajnogi elektryczne będą traktowane jak rowery. Natomiast infrastrukturą drogową przeznaczoną dla kierujących urządzeniami transportu osobistego będą:

  • drogi dla rowerów,
  • przejazdy dla rowerzystów,
  • pasy ruchu dla rowerów,
  • jezdnie dróg, na których dopuszczalna prędkość jest nie większa niż 30 km/h.

W sytuacji braku powyższych elementów infrastruktury, możliwe będzie korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych, zachowując przy tym środki szczególnej ostrożności. Pierwszeństwo na chodniku będzie przysługiwało pieszemu.  

Nowe technologie stawiają nowe wyzwania. Chcemy, aby prawo nadążało za zmieniającym się światem. Dlatego nowe przepisy określają ramy, w ramach których mogą funkcjonować nie tylko hulajnogi elektryczne, ale i wszystkie urządzenia transportu osobistego, które już się pojawiły i które w przyszłości mogą się pojawićpowiedział wiceminister Rafał Weber.

Przeczytaj także:  Hulajnogi elektryczne blinkee.city powracają do Bydgoszczy

Projekt zmian przewiduje również zakaz pozostawania wszelkich pojazdów transportu osobistego na drodze, przystanku bądź innym miejscu przeznaczonym do ruchu. Zabronione będzie korzystanie z chodnika oraz drogi dla pieszych poza wyjątkami wskazanymi powyżej.

Jesteśmy otwarci na głosy różnych środowisk. Chcemy, aby ten projekt wszedł w życie jak najszybciej, ale też nie uchylamy się od dyskusji na jego temat. Jestem przekonany, że dyskusja na ten temat będzie bardzo ciekawa. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe głosy – ekspertów, stowarzyszeń, samorządowców – jakie wpłynęły w tej sprawie do Ministerstwapowiedział minister A. Adamczyk.

Z urządzeń transportu osobistego nie będą mogły korzystać osoby w wieku do 10 lat. Od dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat będzie wymagane posiadanie karty rowerowej, aby móc korzystać z hulajnóg elektrycznych.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni po ich ogłoszeniu. Na dostosowanie pojazdów do warunków technicznych, wynikających z nowych uregulowań, właściciele będą mieli 6 miesięcy.

Źródło informacji: Ministerstwo Infrastruktury

avatar
  Obserwuj  
Informuj o