Ekonomia współdzielenia

Ekonomia współdzielenia (ekonomia współpracy, ekonomia dzielenia się, ang. sharing economy) to idea, która powróciła do życia dzięki rozwojowi technologii informacyjnych, ograniczeniu dostępu do zasobów, urbanizacji oraz zmianom demograficznym i społecznym. Pożyczanie, udostępnianie dóbr, czy barter funkcjonowały już wcześniej. Poszerzenie możliwości komunikacyjnych w Internecie, funkcjonowanie portali społecznościowych, umożliwiły ich rozwój i nadanie nowego znaczenia. Współdzielenie przestało być lokalne, a stało się globalne.