Leasing wózka widłowego – czy się opłaca?

Wózek widłowy, czyli wózek jezdniowy podnośnikowy, używany jest do przewozów materiałów o dużej masie. Zastosowanie znajduje również w transporcie bliskim oraz magazynowaniu, a także pracach rozładunkowych w magazynach, fabrykach, a nawet portach. Jego maksymalny udźwig, co oczywiście zależne jest od konkretnego rodzaju wózka widłowego, osiąga ponad 5 ton. Istnieją także specjalne typy, przystosowane do dźwigania ciężaru ważącego nawet ponad 50 ton. Chociaż wózek jezdniowy podnośnikowy jest wielozadaniowy I bardzo pomocy w pracy, to jego cena zniechęca do zakupu niejednego przedsiębiorcę. Wiele z nich zamiast kosztownego nabycia decyduje się na skorzystanie z zewnętrznego finansowania – głównie z leasingu.

Leasing wózka widłowego – najważniejsze informacje

Zanim rozpoczniemy poszukiwanie ofert na leasing wózka widłowego, warto zasięgnąć podstawowej wiedzy o takim rozwiązaniu. Sam czas trwania umowy leasingowe oraz podmiot odpowiadający za amortyzację wózka będzie się różnił w porównaniu do rodzajów leasingu: operacyjny lub finansowy. W przypadku pierwszego umowa zawierana jest na minimum okres 3 lat, a maksymalny czas wynosi zazwyczaj 7 lat. Trzeba również pamiętać, że w przypadku leasingu operacyjnego amortyzacja znajduje się po stronie firmy leasingowej. Jeżeli jednak zdecydujemy się na wybór leasingu finansowego to możemy liczyć na skrócenie czasu umowy, jednakże tutaj musimy wziąć pod uwagę fakt, iż to leasingobiorca jest odpowiedzialny za amortyzację. Zainteresujmy się także wpłatą wstępną, pomimo iż firma, która jest w dobrej kondycji finansowej oraz posiadająca długi staż na rynku, może mieć szanse na negocjacje obniżenia wkładu własnego – nawet do 0%. Zazwyczaj jednak w leasingu wózka jezdniowego podnośnikowego pierwsza wpłata wynosi co najmniej 10% wartości przedmiotu, który nas interesuje. Wyższy próg opłaty może być przedstawiony firmie, która ma krótki staż na rynku. Musimy także wziąć pod uwagę fakt, iż możemy być poproszeni o przedstawienie dokumentów finansowych firmy – ten krok jednak pozostaje pominięty, kiedy używamy uproszczonej procedury przy analizie klienta. By uniknąć zbędnych spotkań I załatwić wszelkie formalności we własnych ciepłych, czterech ścianach, mamy możliwość znalezienia oferty firmy leasingowej, która umożliwia leasing online dla wózków widłowych – tutaj jednak ograniczenie: ich wartość nie może przekraczać 50 000 złotych. Niezależnie od rodzaju umowy – forma online nie stanowi tutaj wyjątku, w przypadku leasingu wózków jezdniowych podnośnikowych, jesteśmy zobowiązani do ubezpieczenia pojazdu oraz wykupienia policy OC – przemieszczanie się wózka może doprowadzić do szkód. Dodatkowo wycena wózka przez rzeczoznawcę jest konieczna, zwłaszcza w przypadku przedmiotu używanego.

Leasing wózka widłowego – Zalety

Przedsiębiorstwa, które posiadają mniejsze nakłady finansowe I nie mogą pozwolić sobie na kupno wózków widłowych, kiedy czeka ich sfinansowanie innych inwestycji, są doskonałym przykładem na pokazanie jak dobrym rozwiązaniem może okazać się leasing potrzebnego sprzętu. O takiej możliwości powinny również rozważać firmy, które z powodu braku odpowiedniego zabezpieczenia lub niskiej zdolności kredytowej, nie mają prawdopodobieństwa uzyskania kredytu z banku, ponieważ właściciele urządzeń, które pozostają oddane w leasing, są po prostu mniej rygorystyczni. Zakończenie umowy nie musi oznaczać wykup leasingowanego wózka widłowego. To właśnie dzięki leasingowi nie mamy konieczności jego nabycia. Możemy po prostu oddać używany wózek jezdniowy podnośnikowy leasingodawcy, a jeżeli nadal potrzebujemy tego typu sprzęt, to po prostu wziąć nowy w kolejny leasing – dzięki temu cały czas będziemy w posiadaniu nowego instrumentarium. Przy zdecydowaniu się na korzystanie z leasingu otrzymujemy także pewne korzyści podatkowe, które, w zależności od wybranego rodzaju leasingu, są również dużym atutem. Przy leasingu operacyjnym możemy zaliczyć całą ratę oraz zapłacony podatek VAT do kosztów uzyskania przychodu. W wypadku leasingu finansowym odliczamy od podatku amortyzację środka trwałego oraz część odsetkową raty.