Podmioty leasingu

0
377
Podmioty leasingu - OSHARE News

W ramach funkcjonowania leasingu można wyróżnić trzy podmioty w niej uczestniczące:

  • Leasingodawcę – będącym właścicielem rzeczy, która jest przekazywana w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za opłacanie rat leasingowych. Przekazanie odbywa się na podstawie umowy leasingowej zawartej na określony czas, zwykle jest to czas krótszy niż ekonomiczne zużycie przedmiotu umowy. Leasingodawcami są zazwyczaj przedsiębiorstwa zajmujące się umowami leasingowymi. Leasingodawca wcześniej nabywa przedmiot, który przekazuje leasingobiorcy.
  • Leasingobiorcę – czyli osobę, która na podstawie umowy zawartej z leasingodawcą staje się korzystającym z danej rzeczy. Korzystanie obarczone jest koniecznością opłacania rat leasingowych na rzecz leasingodawcy, zgodnie z zawartą między nimi umową.
  • Zbywcę – podmiot przekazujący prawo własności danego przedmiotu na rzecz leasingodawcy. Dokument potwierdzający przekazanie prawa własności zbywcy na rzecz leasingodawcy, musi być przekazany leasingobiorcy.

Źródła:

Przeczytaj także:  EFL umacnia swoją pozycję na rynku medycznym
avatar
  Obserwuj  
Informuj o