Rodzaje leasingu

1
462
Rodzaje leasingu - OSHARE News

Rodzaje leasingu można podzielić na:

  • Leasing operacyjny – opierający się na przekazywaniu w użytkowanie środków trwałych na określony czas. Z reguły jest on krótszy niż ekonomiczne zużycie konkretnego przedmiotu.
  • Leasing finansowy – polegający na przekazaniu w użytkowanie na podstawie długoterminowej umowy. Na jej podstawie leasingobiorca opłaca raty na rzecz finansującego, który kupił środek trwały.
  • Leasing zwrotny – traktowany jako sprzedaż leasingodawcy majątku przedsiębiorstwa, a następnie korzystanie z niego w zamian za opłacanie rat leasingowych.

Ze względu na ilość uczestników można podzielić leasing na:

  • Leasing pośredni – kiedy między producentem a użytkownikiem znajduje się przedsiębiorstwo leasingowe, będące pośrednikiem między pozostałymi podmiotami umowy
  • Leasing bezpośredni – w sytuacjach, gdy producent zawiera umowę z korzystającym z danego środka trwałego, bez udziału osób trzecich.

Do wymienionych wyżej rodzajów leasingu zaliczyć należy również leasing konsumencki, dotyczący osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Źródła:

Przeczytaj także:  PKO Leasing chce wkroczyć w cyfrową erę leasingu
avatar
  Obserwuj  
Informuj o
trackback

[…] (umowa producent-użytkownik) i pośredni (w umowie 3 strony producent-pośrednik-użytkownik). Klasyczny podział leasingu to podział w oparciu o amortyzację i sposób zapłaty podatku […]