Szkolenia coachingowe

Wsparcie jednostki w samorozwoju, czyli słów kilka o coachingu

W każdym człowieku drzemie chęć poprawienia jakości swojego życia. Czasami staramy się podjąć działanie zmierzające do poprawy sytuacji, lecz jedyne co osiągamy to fiasko. Mimo to pozostaje świadomość, iż niektóre sposoby zachowań można zmienić, aby poprawić swoją efektywność. W takim dążeniu pomaga coaching. Jego celem jest udoskonalenie działań dzięki refleksji nad tym, jak funkcjonujemy na różnych poziomach. O istocie coachingu i szkoleniach z tego zakresu opowiada Leszek Zawlocki, akredytowany coach superwizor IC z Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, dyrektor merytoryczny Szkoły Profesjonalnego Coachingu.

Dominika Bębenista-Wojtalewicz, OSHARE News: Prowadzą Państwo szkolenia m.in. coachingowe. Czym jest coaching i na czym polegają szkolenia z jego zakresu?

Leszek Zawlocki, IPRI: Coaching to metoda wspierania ludzi w ich rozwoju, począwszy od wytyczenia potrzebnych celów, poprzez zadawanie odpowiednich pytań, aż po dostarczanie konkretnych narzędzi z zakresu psychologii czy zarządzania. Coach pracuje ze swoim klientem indywidualnie lub z grupą (team coaching), wykorzystując określone techniki, które pobudzają kreatywność i odpowiedzialność ludzi. Są to przede wszystkim odpowiednie pytania i uważne słuchanie, które w połączeniu z wiedzą psychologiczną pomagają zoptymalizować proces rozwoju tak, że jest on relatywnie krótki i maksymalnie efektywny. Ponieważ jest to zwykle proces oparty o cykliczne spotkania, w niektórych sytuacjach bywa on bardziej skuteczny niż np. jednorazowe szkolenie czy instruktaż. Z kolei coaching zespołowy umożliwia wydobycie z grupy ludzi nowej jakości komunikacji i współpracy, poprzez lepsze zarządzanie celami, motywacją i różnicami potrzeb oraz wartości wśród członków zespołu.

Szkolenia z zakresu coachingu koncentrują się na przekazaniu wiedzy i umiejętności służących do pracy z drugim człowiekiem. Z pewnością muszą obejmować takie obszary jak: metodyka coachingu, nawiązanie i budowanie zaufania w relacji coachingowej, umiejętności komunikacyjne (w tym aktywne słuchanie i zadawanie pytań), prawidłowe formułowanie celów, podstawy psychologii rozwoju i uczenia się, rozumienie procesu wspierania klienta i monitorowania jego postępów. Często też na kursach przekazuje się sporo narzędzi, wywodzących się z zarządzania, psychologii czy filozofii, które coach może wykorzystywać w swojej pracy i dawać je klientom. Zaleca się, aby kurs trwał nieco krócej niż 60 godzin i zawierał elementy kształcenia praktycznego. Jednak kilkadziesiąt godzin kursu to zdecydowanie za mało, aby skutecznie pracować z tak delikatną, a często i skomplikowaną „materią”, jaką jest drugi człowiek. Dłuższe kursy (np. Szkoła Profesjonalnego Coachingu) kładą nacisk na dużą ilość ćwiczeń, wymagają praktyki, zawierają proces superwizji bądź mentoringu (wspierania początkujących coachów w ich pracy) oraz kończą się egzaminami.

Przeczytaj także:  Nowoczesny savoir-vivre w biznesie

Dominika Bębenista-Wojtalewicz: Jaki jest cel takich szkoleń?

Leszek Zawlocki: Celem kursu coachingu jest przygotowanie człowieka do pełnienia roli coacha – kogoś, kto będzie wspierał innych ludzi. Ponieważ coachowie pracują z człowiekiem, który napotyka w swoim działaniu nieraz wiele trudności, pożądane jest, aby szkolenia z coachingu bazowały na rzetelnej wiedzy psychologicznej. Coach, który rozumie i „czuje” swojego klienta, będzie bardziej skuteczny niż ten, który stosuje wyuczone techniki bez głębszej refleksji. Dlatego ważne jest również uczenie coachów umiejętności budowania dobrego kontaktu z klientem. W Szkole Profesjonalnego Coachingu są aż trzy treningi – czyli zajęcia, gdzie ponad 80% czasu to ćwiczenia w parach. Daje to możliwość poznania swoich mocnych i słabszych stron w relacji, jak również wiele subtelnych niuansów komunikacji. Wreszcie celem dobrego kursu coachingu jest maksymalizacja praktyki – pracy z ludźmi uczy się nie tyle teoretycznie co praktycznie, inspirując kursanta do zmiany własnej postawy na bardziej świadomą i dojrzałą.

Dominika Bębenista-Wojtalewicz: Kto najczęściej korzysta z kursów i szkoleń coachingowych?

Leszek Zawlocki: Najczęściej na kursy coachingu zgłaszają się osoby w przedziale 30-40 lat, mający już za sobą pewne doświadczenie pracy z ludźmi. Są wśród nich menadżerowie, psycholodzy, przedstawiciele wolnych zawodów oraz wiele innych osób. Bywa, że dla kogoś jest to zupełnie nowy rodzaj pracy, wymagający przyswojenia nowych umiejętności. Nierzadko dla wielu osób uczestnictwo w kursie staje się swoistym procesem coachingowym, zmieniającym ich nie tylko na poziomie umiejętności, lecz również głębiej – wywierając wpływ na ich osobowość, postrzeganie siebie i innych ludzi, oraz oczywiście na osiąganie przez nich ambitnych celów, takich jak np. otwarcie swojej działalności gospodarczej.

Dominika Bębenista-Wojtalewicz: Jaką tematykę obejmują spotkania?

Leszek Zawlocki: Jeśli chodzi o Szkołę Profesjonalnego Coachingu, jest ona podzielona na dwie części. W pierwszej, obejmującej 185 godzin lekcyjnych, uczestnicy uczą się coachingu jako metody, zaczynając od zagadnienia komunikacji z klientem, poprzez umiejętności budowania celów, zarządzania motywacją, podstawy pracy z przekonaniami i kończąc na pracy z oporem przed zmianą. Ten etap daje im konieczne i wystarczające podstawy do rozpoczęcia praktyki z klientami zewnętrznymi, co zalecane jest na kolejnym etapie kursu. Druga część, obejmująca 117 godzin dydaktycznych, to przekazywanie uczestnikom narzędzi z różnych podejść psychologicznych, pogłębiając rozumienie coachingu i utrwalając zdobytą wiedzę i umiejętności. Między innymi są to zagadnienia pracy z wartościami, motywacją, pogłębienie pracy z przekonaniami klienta, wspieranie jego kreatywności, elementy pracy z grupą, czy coaching interwencyjny. Na tym etapie odbywa się superwizja uczestników, czyli obserwowanie ich pracy z klientami i udzielanie wskazówek. Daje to rzetelne przygotowanie do wejścia na rynek coachingowy, z naciskiem na odpowiedzialną pracę z drugim człowiekiem.

Przeczytaj także:  Pierwszy polski elektryczny samochód dla logistyki trafi do sprzedaży już pod koniec 2019 r.

Dominika Bębenista-Wojtalewicz: Są to zajęcia indywidualne czy grupowe? Jak wygląda ich przebieg?

Leszek Zawlocki: Poszczególne moduły kursu to zajęcia głównie grupowe, prowadzone metodą warsztatową. Trwają one zwykle 3 dni (od piątku do niedzieli). Uczestnicy mają też w ramach szkolenia indywidualne spotkanie z superwizorem oraz e-learning. Czasami pracują również w małych, ćwiczeniowych grupach interwizyjnych. Dla chętnych mamy sporo szkoleń dodatkowych. A jeśli pojawią się jakieś pytania – można je oczywiście skonsultować z prowadzącymi.

Dominika Bębenista-Wojtalewicz: W jaki sposób odbywają się szkolenia coachingowe – tradycyjnie w Państwa firmie czy też w inny sposób? Który sposób jest najbardziej popularny?

Leszek Zawlocki: Kurs coachingu odbywa się u nas w Krakowie – w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (www.ipri.com.pl). Jeden z modułów (trening interpersonalny) jest wyjazdowy – najczęściej w górskim pensjonacie.

Jeśli zaś chodzi o praktykę zawodową – coaching biznesowy zazwyczaj prowadzony jest u zleceniodawcy lub w gabinecie coacha. Wraz z profesjonalizacją tego zawodu obserwować można coraz większą popularność prywatnych gabinetów, dlatego coaching w obszarze celów życiowych zwykle odbywa się w przytulnych miejscach, gwarantujących poufność i komfort pracy.

Dominika Bębenista-Wojtalewicz: Czego może spodziewać się kursant po zakończonym szkoleniu? Jakie są efekty szkoleń i jakie umiejętności zdobywają kursanci?

Leszek Zawlocki: Rynek usług rozwojowych wciąż się powiększa. Dlatego po kursie coachingu absolwent może rozpocząć praktykę jako certyfikowany coach, zarówno w organizacjach, jak i jako „wolny strzelec” (freelancer). Oprócz wiedzy i umiejętności, które zdobywa na szkoleniu, nierzadko zmienia się jako człowiek – a rozumiejąc lepiej siebie, swoje motywy, ograniczenia i silne strony, bardziej rozumie proces klienta. Kurs coachingu może się więc przydać nawet osobom, które nie zdecydują się pracować jako coachowie. Ci zaś, którzy po kursie będą działać na rynku usług rozwojowych, mogą ubiegać się o akredytację profesjonalnych stowarzyszeń coachingowych (np. International Coach Federation, Izby Coachingu, itp.).

Przeczytaj także:  Smart City Expo Poland – targi nowoczesnych technologii miejskich

Zdjęcia: IPRI

avatar
  Obserwuj  
Informuj o