Zarząd Obszaru Metropolitalnego rozwiązał umowę z NB Tricity na zarządzanie Rowerem Metropolitalnym MEVO

0
239
MEVO

Zarząd Obszaru Metropolitalnego (ZOM) zdecydował się na rozwiązanie umowy z NB Tricity na zarządzanie Rowerem Metropolitalnym MEVO.  Zarząd ocenił, iż jest to jedyna szansa na uratowanie idei roweru metropolitalnego dla mieszkańców oraz ochronę środków publicznych, które przeznaczone są na finansowanie projektu. Decyzja poparta była analizą ekonomiczną oraz prawną.

Zarząd Obszaru Metropolitalnego tłumaczy, iż dawał NB Tricity Sp. z o.o. liczne szanse na kolejne terminy, wykonanie warunków umowy, tzn. dostarczenie kolejnych transz rowerów i zapewnienie poprawnego działania systemu. Jednak NB nie dotrzymywało kolejnych przedłużanych terminów.

W ocenie Zarządu OMGGS: „Dalsza współpraca z nierzetelnym kontrahentem nie rodzi nadziei na poprawę. Decyzja o odstąpieniu od umowy powoli natomiast uruchomić gwarancję bankową, jaką zabezpieczony jest kontrakt i odzyskać część zainwestowanych pieniędzy. Niedotrzymywanie kolejnych terminów dostaw rowerów, niedotrzymywanie parametrów obsługi systemu – nieustanne usterki, częsty brak dostępności rowerów i inne problemy – nie dają nadziei na to, że spółka będzie w stanie kontynuować projekt, zwłaszcza wobec planowanego wzrostu liczby rowerów. Dalsze czekanie na rozwój wydarzeń w spółce NB Tricity byłoby zbyt dużym ryzykiem dla publicznych pieniędzy. Odstąpienie od części umowy w tej chwili pozwala zachować publiczne środki przeznaczone na funkcjonowanie roweru”.

Dotychczas OMGGS wypłaciła spółce NB Tricity 9,76 mln zł. Szacunkowa wartość systemu IT to 650 tys. zł, natomiast wartość rowerów jest liczona na ok. 3,6 mln zł, a stacji rowerowych na 3,9 mln zł.

„Oferowaliśmy, wręcz nalegaliśmy na wspólne, aktywne poszukiwanie rozwiązań pozwalających na kontynuowanie projektu z NB Tricity.  Nie przyniosło to spodziewanych rezultatów. W zamian otrzymaliśmy żądanie poparcia do 25 października Układu Restrukturyzacyjnego, który był nieakceptowalny z prawnego i ekonomicznego punktu widzenia” – czytamy dalej w oświadczeniu Zarządu OMGGS.

Niewykorzystane abonamenty, podwykonawcy i środki z UE

ZOM oczekuje, że NB Tricity zwróci użytkownikom wpłacone, lecz niewykorzystane dotychczas środki z abonamentów. ZOM zapewnia, iż pieniądze te nie przepadną i oferuje podwykonawcom pomoc prawną przy odzyskiwaniu należności. Ponadto nie ma zagrożenia dotyczącego środków unijnych, przez wzgląd na przesunięcie ich na inne cele, które związane są z rozwojem węzłów transportowych w Obszarze Metropolitalnym. ZOM informuje: „Gminy będą mogły przekazać zaoszczędzone dzięki temu środki własne na działanie systemu roweru publicznego, nad czym będziemy pilnie pracować”.

Co dalej z MEVO?

Zarząd OMGGS deklaruje, iż chce, aby mieszkańcy metropolii mieli możliwość korzystania z dużej oraz sprawnej floty rowerów publicznych. W chwili obecnej przygotowywane są dwa scenariusze działania, które po pierwsze mają na celu kontynuację użytkowania oraz obsługi 1224 jednośladów, a po drugie zakładać będą poszerzanie systemu w przyszłości. ZOM zapowiada dążenie do możliwie jak najszybszego udostępnienia pojazdów oraz aplikacji mieszkańcom. Jednak trzeba się liczyć z faktem, iż przez pewien czas rowery nie będą dostępne. Zarząd tłumaczy, że potrzebne są nowe rozwiązania formalne, a także techniczne, które umożliwią powrót funkcjonalności systemu. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż system to nie tylko jednoślady, aplikacje i stacje, lecz również działania operacyjne (naprawy oraz relokacja pojazdów). ZOM przyznaje, że trzeba będzie wyłonić nowego operatora, jednak na dziś dzień najważniejsze jest zabezpieczenie posiadanych zasobów.

Przeczytaj także:  Dostawczakiem CityBee nad morze! Jak wykorzystać BIG Carsharing do przewozu sprzętu do sportów wodnych?

Aktualizacja – 30.10.2019 r.

NB Tricity jest spółką zależną od Nextbike Polska, jednak jak podaje operator, zaistniała sytuacja nie ma wpływu na bieżącą działalność firmy Nextbike, a także obsługę innych systemów oraz użytkowników na terenie całej Polski. NB Tricity to spółka celowa o kapitale zakładowym 5 tys. zł. Jedynym projektem spółki był rower metropolitalny Mevo. Zgodnie z postanowieniami umowy z OMGGS, NB Tricity zabezpieczyła Stowarzyszenie w postaci bezwarunkowej oraz nieodwołalnej gwarancji bankowej. Udzielił jej Alior Bank do maksymalnej wysokości 4 027 290 zł. Została ona wystawiona w ramach zawartej z Nextbike Polska umowy o limit na gwarancję.

Paweł Orłowski, Prezes Zarządu Nextbike Polska, komentuje: „Zakończenie współpracy z OMGGS było jednym z branych przez nas pod uwagę scenariuszy. Obecnie przygotowujemy wniosek o ogłoszeniu upadłości spółki NB Tricity. Jednocześnie kontynuujemy obsługę pozostałych klientów. Gwarancja bankowa jest obecnie jedynym obciążeniem Nextbike z tytułu realizacji przez NB Tricity umowy z OMGGS”.

Źródło zdjęcia: Nextbike Polska S.A. 

avatar
  Obserwuj  
Informuj o