Rozpalanie sprzedaży. Stymulowanie wzrostu przychodów.

Aktywizacja sprzedaży może być definiowana po prostu jako dostarczenie Twojemu zespołowi sprzedaży narzędzi, spostrzeżeń i informacji, których potrzebuje, aby skuteczniej zamykać sprzedaż. Jest to również kluczowa i często nietrafiona lub błędnie skonfigurowana integracja między marketingiem, sprzedażą i technologią. Jakie są więc formy aktywizacji sprzedaży?

Pokonywanie oporu kupujących.

Aktywizacja sprzedaży odbywa się na dole lejka, na etapie podejmowania decyzji w podróży kupującego. Jest to moment, w którym potencjalni klienci rozważają swoje wybory i decydują, czy Twój produkt lub usługa rozwiążą ich problem i/lub zapewnią pożądany rezultat. Jest to również miejsce, w którym transakcje mogą się zawiesić, a cykle sprzedaży mogą się przeciągnąć, jeśli nie zostanie przedstawiona jasna i lepsza opcja kupna.

Zintegrowany marketing, sprzedaż i technologia.

Udany program aktywacji sprzedaży to strategiczny, ciągły proces, który wyposaża personel ds. rozwoju biznesu w narzędzia, metody, spostrzeżenia i technologię, których potrzebują, aby zapewnić potencjalnym klientom właściwe informacje we właściwym czasie. Jest to zintegrowana platforma marketingu, sprzedaży i technologii, która dostarcza odpowiedzi (i wyniki sprzedaży), gdy potencjalni klienci idą naprzód, szukając rozwiązania ich problemu i/lub znalezienia produktu lub usługi, która spełnia ich potrzeby.

Rosnące przychody i satysfakcja klientów.

Najskuteczniejszy program aktywacji sprzedaży przekształca i usprawnia sposób współpracy marketingu i sprzedaży w celu poprawy współczynników konwersji, zwiększenia szybkości realizacji zamówień, usprawnienia procesów zarządzania potencjalnymi klientami oraz zwiększenia widoczności i wglądu na tym etapie procesu zakupu. Nie tylko zwiększa to przychody, ale także poprawia wrażenia kupującego.

Rozwiązania aktywizacji sprzedaży.

Każda firma znajduje się na innym etapie swojej ścieżki aktywacji sprzedaży. Aby rozwiązania odniosły sukces, muszą być dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb.

Dopasowanie marketingu i sprzedaży.

Dlatego należy ocenić obecną sytuację, dopasowując i integrując Twój marketing i sprzedaż. Następnie musimy zidentyfikować luki, niezaspokojone potrzeby i inne możliwości w Twoich procesach sprzedaży i zespole sprzedaży. To coś więcej niż odkrywanie i rekomendacje. Chodzi o stworzenie wspólnej wizji i przygotowanie organizacji do prawdziwej transformacji.

Faktoring – wady i zalety

Zintegrowana strategia.

Następnie musimy stworzyć zintegrowaną strategię aktywacji sprzedaży i oś czasu, która zapewni sprzedawcom informacje, narzędzia i szkolenia, których potrzebują, aby prowadzić angażujące, trafne i ukierunkowane na konwersję interakcje z potencjalnymi klientami.

Predykcyjna ocena potencjalnych klientów.

Korzystając z technologii predykcyjnego marketingu i sprzedaży, należy ocenić przychodzące leady w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Twój zespół sprzedaży może skoncentrować się na możliwościach o najwyższym priorytecie. Podobnie można oceniać leady już w Twoim CRM lub bazie danych, dzięki czemu Twój zespół sprzedaży może skoncentrować się na tym, co najważniejsze – posuwaniu sprzedaży do przodu z najbardziej wykwalifikowanymi potencjalnymi klientami.

Aktywizacja sprzedaży napędzająca wzrost przychodów.

Aktywizacja sprzedaży zwiększa wydajność przychodów na wiele sposobów:

  • Znacznie ulepszone zarządzanie leadami.
  • Zwiększone współczynniki konwersji w lejku sprzedaży.
  • Zwiększona szybkość transakcji w lejku sprzedaży.
  • Większe rozmiary transakcji.
  • Lepsza widoczność i śledzenie wydajności w zintegrowanym lejku marketingowym i sprzedażowym.
  • Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów sprzedażowych.
  • Lepsze wrażenia kupujących, gdy potencjalni klienci przechodzą przez drogę kupującego.